เงื่อนไขการจองห้องพิเศษ

การจองเข้าพักในห้องพิเศษ จะต้องได้รับการอนุญาตจากแพทย์เจ้าของไข้แล้วเท่านั้น และการจองห้องพิเศษไม่เป็นการรับประกันว่าจะได้เข้าห้องพิเศษตามที่ระบุมา โดยที่ศูนย์จองห้องพิเศษจะดำเนินการจัดหาห้องทันทีเมื่อมีห้องว่างตามคิวการจองของท่าน และข้อมูลการจองห้องพิเศษจะถูกบันทึกไว้ในระบบ การจัดคิวห้องพิเศษ จะจัดคิวตามลำดับ ก่อน-หลัง เรียงตามลำดับวันที่จอง

(ท่านสามรถจองห้องพิเศษล่วงหน้าได้ ไม่เกิน 5 วันก่อนมานอนโรงพยาบาล)
***กรณีมีห้องว่าง จะมีเจ้าหน้าที่โทรกลับภายในวันที่ท่านจะมานอนโรงพยาบาล***


วิธีการจองห้องพิเศษ

วิธีที่1.กรณีผู้ป่วยนอก ที่มีนัดนอนโรงพยาบาล สามารถบันทึกการจองห้องพิเศษ ผ่านระบบ จองห้องพิเศษออนไลน์ได้ตลอด 24 ช.ม.

วิธีที่2.กรณีผู้ป่วยใน ที่นอนพักอยู่ในโรงพยาบาล ให้ติดต่อจองห้องพิเศษได้ที่ พยาบาลประจำหอผู้ป่วย

**หมายเหตุ**สอบถามและจองห้องพิเศษ โทร 053-731300 ต่อ 2111 ผู้ป่วยชาย / ต่อ2222 (ผู้ป่วยหญิง)/ต่อ 2333 (ผู้ป่วยเด็กและหลังคลอด)


จองห้องพิเศษออนไลน์1) ชื่อผู้ป่วย

เลขบัตรประชาชน