เงื่อนไขการจองห้องพิเศษ

1.จองได้ก่อนเข้านอน โรงพยาบาล 5 วันเท่านั้น

2.ผู้ป่วยได้รับการอนุญาตจากแพทย์เจ้าของไข้

3.การจองห้องพิเศษออนไลน์ ไม่ได้เป็นการรับรองว่าท่านจะได้ห้องเมื่อมานอนโรงพยาบาล แต่จะเป็นการรับจองคิวผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

ยินยอม รับทราบเงื่อนไขการจอง     ไม่ยินยอม

***ผู้ป่วยและญาติสามารถติดต่อตึกผู้ป่วยที่รับนอนได้เลยในวันที่มานอนรพ หากมีห้องว่างเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดหาห้องให้ตามคิวการจองออนไลน์***

วิธีการจองห้องพิเศษ

วิธีที่1. กรณีผู้ป่วยนอก ที่มีนัดนอนโรงพยาบาล สามารถบันทึกการจองห้องพิเศษ ผ่านระบบ จองห้องพิเศษออนไลน์ได้ตลอด 24 ช.ม.

วิธีที่2. กรณีผู้ป่วยใน ที่นอนพักอยู่ในโรงพยาบาล ให้ติดต่อจองห้องพิเศษได้ที่ พยาบาลประจำหอผู้ป่วย