ติดต่อสอบถาม : 053731300
 
หน้าแรก  
  เกี่ยวกับโรงพยาบาล  
  ข่าวสารและกิจกรรม  
  สาระสุขภาพ  
  ดาวน์โหลด  
  ติดต่อเรา  
 
   
 
>> ข่าวสารและกิจกรรม >> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรมโรงพยาบาล
ประกวดราคา-สอบราคา
ข่าวรับสมัคร รพ. แม่สาย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
1


http:////drive.google.com/drive/folders/1rI5ZiVzg7eMk5aLXL5CaxLsuMA-_jpuW?usp=sharingดาวน์โหลดเอกสาร แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ในรอบเดือน ต.ค.-พ.ย.2560
ดาวน์โหลดเอกสาร สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560


โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเพิ่มเติมที่: https://drive.google.com/open?id=1hpZKXBtr8sD6LbVBtpNf90tJGH0_XWRo
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1qr0NVinu4RECmYitL5HfMfl9MII55Fdy/view

 ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1-dIvAJqc4GwZ7cUVHPog7EyInUp-OkiW/view ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/15GHBcUhXaF00EajkmdGWEm_Jg4hon4ih/view


ดูรายระเอียก และดาวน์โหลดเอกสาร 

 ดาวน์โหลด คู่มือแนวทางการควบคุมวัณโรค
http:////drive.google.com/open?id=1zErNwhzJa3aPtJr7dSOoqEDnA7z8hqJT
http://drive.google.com/file/d/18L0WyP95K2wJ-iIJkHjGTt8y-kN7iVri/view?usp=sharing


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ 


https://drive.google.com/file/d/1WrEYjhpy_YT2GKLcICU80JlYi_olSAdW/view?usp=sharing
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง รพ.แม่สาย ปี 2561

รวมสรุป-แผนครุภัณฑ์ 2561

รวมสรุป-แผนวัสดุ 2561


สามารถดาว์นโหลดได้ที่นี่!!https://drive.google.com/open?id=1ao04kugwt4mDjsk8yRdZKesIXZHESqCm
สามารถดาว์นโหลดได้ที่นี่https://drive.google.com/open?id=1f0frkPJRFHzPEaD7wDCSDkhhlETELVVV
สามารถดาว์นโหลดได้ที่นี่ https://drive.google.com/open?id=10WKzlYLQsDrJlSWgyvRQ77OhA-p7a_6t
สามารถดาว์นโหลดได้ที่นี่ https://drive.google.com/open?id=12c6U6cxHeKgO4GKnIsTTwbk9bz2x46gBบันทึกข้อความประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล 2561

 แนวทางเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ปี 2562

 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล

คำสั่งเผยแพร่ข้อมูล รพ.แม่สาย ปี 2562

บันทึกข้อความขออนุญาตนำรายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์


ประกาศเจตจำนง ปี 2562


ประกาสเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ปี 2562


ประกาศเจตจำนง ปี 2562


การขอนุญาตินำแผนเผยแพร่บนเว็บไซต์


การป้องกันการรับสินบน รับของขวัญ


ประกาศโรงพยาบาลแม่สายจริยธรรมยา

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการ

ประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศว่าด้วย มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค


หนังสือเวียนแจ้งหน่วยงาน


https://drive.google.com/file/d/1WrEYjhpy_YT2GKLcICU80JlYi_olSAdW/view?usp=sharing
http:////drive.google.com/file/d/14l4nEQE55UerFhQXMM33e1x9JJsDvoNQ/view?usp=sharing

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามตามแผนเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

บันทึกข้อความ เรื่อง การประชุมคณะกรรมการ QIT

บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งแนวทางการปฏิบัติ เรื่อง Case Closed Fracture Neck of Femur (unplan Dead)


รายงานผลการกำกับติดตามตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอุบัติการณ์ ความเสี่ยงระดับสูง ตามมาตรฐานการปฎิบัติงาน และเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของโรงพยาบาล


สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่https://drive.google.com/open?id=1wrlupRUWCCevGo5gfH7I_2VvEhzHsUOS


สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1M2NRz2d7VgKabzA6C-RdvYKlLhUZCg56
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่https://drive.google.com/open?id=1gpzTrFXJKWbV8DLm5RlXk5-39q7WP_Sa
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1YIsGGeVzM_vXwdOv4pd5GqUnEoNq4HHO
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ https://drive.google.com/open?id=10x_kcDmu-LTSue3kfRT1v4_ivpen4uEK

ประกาศสำนักงานกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก 
ในรอบการประเมินที่๑/๒๕๖๒

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่ https://drive.google.com/open?id=10N3dK4V2lnWa2F5cK6G1wo2DSvJVjyVW

สามารถดาว์นโหลดได้ที่นี่https://drive.google.com/open?id=1WOsp5EyBjp-qNQlbDJLbO7UeeN6vPTWw
สามารถดาว์นโหลดได้ที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1WC2NfpSMNWpHHEKZkohCFB6oEsYO8WYZ
สามารถดาวโหลดได้ที่นี่https://drive.google.com/open?id=1VI_McL5tKdxXuOSoLbA-HW8rYw1nWGiB
สามารถดาว์นโหลดได้ที่นี้ !! https://drive.google.com/open?id=1SSUuwglq-q_GaSzeiKvr_xxoNtQAhnkB
สามารถดาว์นโหลดได้ที่นี้ !!  https://drive.google.com/open?id=1SSUuwglq-q_GaSzeiKvr_xxoNtQAhnkB


 
หน้าแรก           |           เกี่ยวกับโรงพยาบาลแม่สาย           |           ข่าวสารและกิจกรรม           |           สาระสุขภาพ           |           ดาวน์โหลด           |           ติดต่อเรา
  101 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
โทร 053-731300-1 ต่อ 1110
E-mail:maesai@maesaihospital.com
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 1089154 คน
 
Copyright © 2016 Maesaihospital. All Rigths Reserved.