ติดต่อสอบถาม : 053731300
 
หน้าแรก  
  ประวัติ  
  ข่าวสารและกิจกรรม  
  ห้องพัก  
  สาระสุขภาพ  
  ดาวน์โหลด  
  ติดต่อเรา  
    
 
   
 
>> ข่าวสารและกิจกรรม >> ข่าวรับสมัคร รพ. แม่สาย
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรมโรงพยาบาล
ประกวดราคา-สอบราคา
ข่าวรับสมัคร รพ. แม่สาย
 
ข่าวรับสมัคร รพ. แม่สาย
ประกาศรายชื่อผู้ขอย้าย/ขอโอน ที่ผ่านการคัดเลือก มาดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป


ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชีนงราย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่วไป สังกัดโรงพยาบาลแม่สาย
วย  โรงพยาบาลแม่สาย  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป  เพื่อบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ตำแหน่ง  พนักงานการแพทย และรังสีเทคนิค  จำนวน  ๑  อัตรา 
 อัตราขั้นต่ำแรกบรรจุ  ๗,๕๙๐ บาท โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชีนงราย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่วไป สังกัดโรงพยาบาลแม่สาย

ประกาศโรงพยาบาลแม่สาย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
โรงพยาบาลแม่สาย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
๑.ตำแหน่ง พนักงานเปล ๒ อัตรา ปฏิบัติงาน งานบริการเปล กลุ่มงานการพยาบาล
๒.ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานผู้ป่วยในชาย กลุ่มงานการพยาบาล
๓.ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานงานซักฟอก กลุ่มงานการพยาบาล
๔.ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

ประกาศโรงพยาบาลแม่สาย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

ประกาศโรงพยาบาลแม่สาย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ด้วย โรงพยาบาลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัคร บุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวงินบำรุงโรงพยบาลแม่สาย จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ดังนี้

๑. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานช่วยเหลือคนไข้

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยในหญิง


ประกาศโรงพยาบาลแม่สาย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ด้วย โรงพยาบาลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัคร บุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวงินบำรุงโรงพยบาลแม่สาย จำนวน ๓ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศโรงพยาบาลแม่สาย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ด้วย โรงพยาบาลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัคร บุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวงินบำรุงโรงพยบาลแม่สาย จำนวน ๓ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ดังนี้

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน/งาน และรายละเอียดการจ้างงาน

๑.๑ ชื่อตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

กลุ่มงาน/งา กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยในหญิง

๑.๒ ชื่อตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานยานพาหนะ

๑.๓ ชื่อตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานโภชนศาสตร์


ประกาศโรงพยาบาลแม่สาย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)
ด้วย  โรงพยาบาลแม่สาย  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป  เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)  ตำแหน่ง  พนักงานการแพทย์  และรังสีเทคนิค ปฏิบัติงาน     กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  จำนวน  1  อัตรา  อัตราขั้นต่ำแรกบรรจุ  ๖,๕๕๒ บาท(หกพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) ครบทดลองงาน  ๖  เดือน  ให้ได้รับ  ๖,๙๐๕ บาท(หกพันเก้าร้อยห้าบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
ประกาศโรงพยาบาลแม่สาย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ด้วย  โรงพยาบาลแม่สาย  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป  เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลแม่สาย(รายวัน)  จำนวน  2  อัตรา  อัตราขั้นต่ำแรกบรรจุ 343 บาท/วัน (สามร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)  ครบทดลองงาน  6  เดือน  ให้ได้รับ  359 บาท/วัน (สามร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียด   ดังนี้    

1.ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้  ปฏิบัติงาน  งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

กลุ่มการพยาบาล     

  2. ตำแหน่ง  พนักงานเปล ปฏิบัติงาน  งานบริการเปล  กลุ่มการพยาบาล


ประกาศโรงพยาบาลแม่สาย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ด้วย  โรงพยาบาลแม่สาย  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป  เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลแม่สาย(รายวัน)  จำนวน  2  อัตรา  อัตราขั้นต่ำแรกบรรจุ 343 บาท/วัน (สามร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)  ครบทดลองงาน  6  เดือน  ให้ได้รับ  359 บาท/วัน (สามร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียด   ดังนี้    

1.ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้  ปฏิบัติงาน  งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

กลุ่มการพยาบาล     

  2. ตำแหน่ง  พนักงานเปล ปฏิบัติงาน  งานบริการเปล  กลุ่มการพยาบาล


ประกาศโรงพยาบาลแม่สาย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

โรงพยาบาลแม่สาย อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป  เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)  ตำแหน่ง  พนักงานการแพทย์  และรังสีเทคนิค ปฏิบัติงาน     กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  จำนวน  1  อัตรา  อัตราขั้นต่ำแรกบรรจุ  ๖,๕๕๒ บาท(หกพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) ครบทดลองงาน    เดือน  ให้ได้รับ  ๖,๙๐๕ บาท(หกพันเก้าร้อยห้าบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

1.  คุณสมบัติทั่วไปและเฉพาะตำแหน่ง

1.1  ตำแหน่ง  พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

1.   เพศ  ชาย  สัญชาติไทย

2.   อายุ  ๒0  -   ๓๕  ปี 

3.   วุฒิการศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ (ม. ๖)  หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

4.   ผ่านการเกณฑ์ทหาร

5.   สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

                       มีใจรักด้านการบริการ , มีมนุษย์สัมพันธ์ดี


ประกาศโรงพยาบาลแม่สาย เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

โรงพยาบาลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป  เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลแม่สาย(รายวัน)  จำนวน  2  อัตรา  อัตราขั้นต่ำแรกบรรจุ ๓๔๓.๐๐ บาท/วัน (สามร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)  ครบทดลองงาน    เดือน  ให้ได้รับ  ๓๕๙.๐๐  บาท/วัน (สามร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้    

1.     ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้  ปฏิบัติงาน  งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน และนิติเวช  กลุ่มการพยาบาล        2.     ตำแหน่ง  พนักงานเปล ปฏิบัติงาน  งานบริการเปล  กลุ่มการพยาบาล
ประกาศโรงพยาบาลแม่สาย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัด โรงพยาบาลแม่สาย

การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)


ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุงโรงพยาบาลแม่สาย จำนวน 4 อัตรา

การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

 โรงพยาบาลแม่สาย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

1.ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กลุ่มการพยาบาล 


ประกาศโรงพยาบาลแม่สายขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

ด้วย  โรงพยาบาลแม่สาย   อำเภอแม่สาย   จังหวัดเชียงราย   มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

1.   ประเภทงานจ้างเหมาบริการ

 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    จำนวน  1  อัตราประกาศโรงพยาบาลแม่สาย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

 โรงพยาบาลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป  เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลแม่สาย  จำนวน   2  อัตรา   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

1.      ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้  ปฏิบัติงาน  งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  กลุ่มการพยาบาล  จำนวน   1   อัตรา            

       2.  ตำแหน่ง  พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค   ปฏิบัติงาน  งานรังสีวินิจฉัย     จำนวน    1    อัตรา


ประกาศโรงพยาบาลแม่สาย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน งานการพยาบาลผู้ป่วยในเด็กและหญิงหลังคลอด กลุ่มการพยาบาล
 ตำแหน่ง พนักงานบริการจำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาล 

ประกาศโรงพยาบาบแม่สาย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)
โรงพยาาบแม่สาย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 
๑.ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานบริการเปล กลุ่มงานการพยาบาล
๒.ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานซักฟอก กลุ่มงานพยาบาล
๓.ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานโภชนาการ 

ประกาศโรงพยาบาลแม่สาย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
โรงพยาบาลแม่สาย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
๑.ตำแหน่ง พนักงานเปล ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานบริการเปล กลุ่มงานการพยาบาล
๒.ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานผู้ป่วยในชาย กลุ่มงานการพยาบาล
๓.ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานงานซักฟอก กลุ่มงานการพยาบาล
๔.ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

ประกาศโรงพยาบาลแม่สาย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
 โรงพยาบาลแม่สาย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
 ๑.ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ห้องคลอด กลุ่มการพยาบาล
 ๒.ตำแหน่ง พนักงานเปล ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานบริการเปล กลุ่มการพยาบาล
 ๓.ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน จ่ายกลาง กลุ่มการพยาบาล
 ๔.ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ๕.ตำแหน่ง พนักเก็บเอกสาร ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานยุทศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ฝ่ายบริหารทั่วไป

     

ประกาศโรงพยาบาลแม่สาย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
โรงพยาบาลแม่สาย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  กลุ่มการพยาบาล
ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหารจำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน โภชนาการ ฝ่ายบริหาร


ประกาศโรงพยาบาลแม่สาย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
โรงพยาบาลแม่สาย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ งานธุรการ ฝ่านบริหารทั่วไป
ประกาศโรงพยาบาลแม่สาย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

โรงพยาบาลแม่สาย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา  และ ปฏิบัติงาน งานผู้ป่วยในหญิง 1 อัตรา


ประกาศโรงพยาบาลแม่สาย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

โรงพยาบาลแม่สาย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานเก็บเอกสาร จำนวน 1 อัตรา 


ประการการรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนากงานประจำตึก ปฏิบัติงาน ณ งานจ่ายกลาง จำนวน 1 อัตรา

ประการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงน ณ งานผู้ป่วยในชาย ๑ อัตรา และงานผู้ป่วยในเด็กและหญิงหลังคลอด ๑ อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ. งานผู้ป่วยในชาย 1 อัตรา งานผู้ป่วยในหญิง 2 อัตรา และ งานผู้ป่วยในเด็กและหญิงหลังคลอด 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน ณ งานผู้ป่วยในชาย กลุ่มการพยาบาล 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน ณ งานผู้ป่วยในชาย กลุ่มการพยาบาล 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชัวคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน ณ งานแพทย์แผนไทย ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชัวคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน ณ ห้องคลอด จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (รับผิดชอบงานพัสดุการแพทย์) ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มกรพยาบาล 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน ณ งานไตเทียม 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน ณ งานไตเทียม 1 อัตรา

การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายเภสัชกรรมและชุมชน

การรับสมัตรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานเก็บเอกสาร จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ. งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานบริการ ปฏิบัติงาน ณ งานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง นักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์

หน้าแรก           |           เกี่ยวกับโรงพยาบาลแม่สาย           |           ข่าวสารและกิจกรรม           |           สาระสุขภาพ           |           ดาวน์โหลด           |           ติดต่อเรา
  101 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
โทร 053-731300-1 ต่อ 1110
E-mail:maesai@maesaihospital.com
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 4088106 คน
 
Copyright © 2016 Maesaihospital. All Rigths Reserved.