AdminLTELogo


นายแพทย์ศิริศักดิ์  นันทะ

             ผู้อำนวยการ

       โรงพยาบาลแม่สาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียด
1.ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
: 2023-09-22
2.ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้ในราชการต่อไปได้
: 2023-09-11
ประกาศประกวดราคา-สอบราคา รายละเอียด
1.ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบอัตโนมัติ (CBC) พร้อมน้ำยา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 2023-11-30
2.ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ พร้อมระบบบริการอ่านผลภาพเอกซเรย์ทรวงอกด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) จํานวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 2023-11-16
3.ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบปรับอากาศพร้อมระบบ Positive Pressure Negative Pressure และระบบระบายอากาศในหอผู้ป่วยหนัก พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 2023-11-10
4.ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ พร้อมระบบบริการอ่านผลภาพเอกซเรย์ทรวงอกด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 2023-11-03
5.ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีและภูมิคุ้มกันวิทยาแบบอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
: 2023-11-01
6.ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบอัตโนมัติ (CBC) พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
: 2023-11-01
7.ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
: 2023-10-25
8.ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบปรับอากาศพร้อมระบบ Positive Pressure Negative Pressure และระบบระบายอากาศในหอผู้ป่วยหนัก จํานวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 2023-10-16
9.ร่าง ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบปรับอากาศพร้อมระบบ Positive Pressure Negative Pressure และระบบระบายอากาศในหอผู้ป่วยหนัก จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 2023-10-06
10.ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ตัดเนื้อเยื่อและห้ามเลือด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 2023-09-26
11.ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๔ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 2023-09-26
12.ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดปากมดลูกและเครื่องจี้เย็น จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 2023-09-26
13.ประกาศจังหวัดเชียงรายเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจเนื้อเยื่อปากมดลูก จํานวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 2023-09-25
14.ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดปากมดลูกและเครื่องจี้เย็น จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)
: 2023-09-22
ประกาศสมัครงาน รายละเอียด
1.ประกาศรับสมัครงาน จากโรงพยาบาลแม่สาย ตำแหน่ง ????พยาบาลวิชาชีพ 5 อัตรา ????นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ????นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ หากมีข้อซักถาม สามารถสอบถามได้ที่งานธุรการ โรงพยาบาลแม่สาย โทร 053-73
: 2023-11-13
2.ประกาศรับสมัครงาน จากโรงพยาบาลแม่สาย ตำแหน่ง -พยาบาลวิชาชีพ 5 อัตรา -ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา -พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา
: 2023-10-18
3.ประกาศรับสมัครงาน จากโรงพยาบาลแม่สาย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา พนักงานบริการ(งานรักษาความปลอดภัย) 1 อัตรา
: 2023-10-17
ข่าวประชาสัมพันธ์ CQI รายละเอียด
1.CQI_HACC206_แม่สาย_ การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อ
: 2023-09-22
2.CQI_A0334_โรงพยาบาลแม่สาย_การพัฒนาคุณภาพของการส่งต่อผู้ป่วย
: 2023-09-22

รูปภาพ