จำนวนประชากรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)

หน่วยบริการ ประจำเดือน พ.ศ. ปีงบประมาณ จำนวน
รพ.แม่สาย มีนาคม 2562 2562 13663
รพสต.บ้านฮ่องแฮ มีนาคม 2562 2562 748
รพสต.ผาฮี้ มีนาคม 2562 2562 526
รพสต.บ้านถ้ำ มีนาคม 2562 2562 1601
รพสต.โป่งงาม มีนาคม 2562 2562 3593
รพสต.บ้านด้าย มีนาคม 2562 2562 2795
รพสต.ผาหมี มีนาคม 2562 2562 834
รพสต.ศรีเมืองชุม มีนาคม 2562 2562 3373
รพสต.โป่งผา มีนาคม 2562 2562 5940
รพสต.เกาะช้าง มีนาคม 2562 2562 6676
รพสต.ห้วยไคร้ มีนาคม 2562 2562 3737
รพสต.แม่สาย มีนาคม 2562 2562 14117