จำนวนประชากรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)

หน่วยบริการ ประจำเดือน พ.ศ. ปีงบประมาณ จำนวน
รพ.แม่สาย มกราคม 2561 2561 13722
รพสต.บ้านฮ่องแฮ มกราคม 2561 2561 743
รพสต.ผาฮี้ มกราคม 2561 2561 527
รพสต.บ้านถ้ำ มกราคม 2561 2561 1598
รพสต.โป่งงาม มกราคม 2561 2561 3638
รพสต.บ้านด้าย มกราคม 2561 2561 2849
รพสต.ผาหมี มกราคม 2561 2561 816
รพสต.ศรีเมืองชุม มกราคม 2561 2561 3389
รพสต.โป่งผา มกราคม 2561 2561 5791
รพสต.เกาะช้าง มกราคม 2561 2561 6711
รพสต.ห้วยไคร้ มกราคม 2561 2561 3803
รพสต.แม่สาย มกราคม 2561 2561 13996