จำนวนประชากรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)

หน่วยบริการ ประจำเดือน พ.ศ. ปีงบประมาณ จำนวน
รพ.แม่สาย มิถุนายน 2561 2561 13721
รพสต.บ้านฮ่องแฮ มิถุนายน 2561 2561 747
รพสต.ผาฮี้ มิถุนายน 2561 2561 524
รพสต.บ้านถ้ำ มิถุนายน 2561 2561 1595
รพสต.โป่งงาม มิถุนายน 2561 2561 3601
รพสต.บ้านด้าย มิถุนายน 2561 2561 2843
รพสต.ผาหมี มิถุนายน 2561 2561 820
รพสต.ศรีเมืองชุม มิถุนายน 2561 2561 3390
รพสต.โป่งผา มีนาคม 2561 2561 5849
รพสต.เกาะช้าง มิถุนายน 2561 2561 6700
รพสต.ห้วยไคร้ มิถุนายน 2561 2561 3802
รพสต.แม่สาย มิถุนายน 2561 2561 14090