จำนวนประชากรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)

หน่วยบริการ ประจำเดือน พ.ศ. ปีงบประมาณ จำนวน
รพ.แม่สาย กันยายน 2560 2560 13460
รพสต.บ้านฮ่องแฮ กันยายน 2560 2560 751
รพสต.ผาฮี้ กันยายน 2560 2560 529
รพสต.บ้านถ้ำ กันยายน 2560 2560 1618
รพสต.โป่งงาม กันยายน 2560 2560 3640
รพสต.บ้านด้าย กันยายน 2560 2560 2866
รพสต.ผาหมี กันยายน 2560 2560 810
รพสต.ศรีเมืองชุม กันยายน 2560 2560 3412
รพสต.โป่งผา กันยายน 2560 2560 5741
รพสต.เกาะช้าง กันยายน 2560 2560 6704
รพสต.ห้วยไคร้ กันยายน 2560 2560 3825
รพสต.แม่สาย กันยายน 2560 2560 13953