จำนวนประชากรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)

หน่วยบริการ ประจำเดือน พ.ศ. ปีงบประมาณ จำนวน
รพ.แม่สาย ตุลาคม 2560 2561 13555
รพสต.บ้านฮ่องแฮ ตุลาคม 2560 2561 747
รพสต.ผาฮี้ ตุลาคม 2560 2561 527
รพสต.บ้านถ้ำ ตุลาคม 2560 2561 1611
รพสต.โป่งงาม ตุลาคม 2560 2561 3640
รพสต.บ้านด้าย ตุลาคม 2560 2561 2866
รพสต.ผาหมี ตุลาคม 2560 2561 813
รพสต.ศรีเมืองชุม ตุลาคม 2560 2561 3404
รพสต.โป่งผา ตุลาคม 2560 2561 5745
รพสต.เกาะช้าง ตุลาคม 2560 2561 6712
รพสต.ห้วยไคร้ ตุลาคม 2560 2561 3817
รพสต.แม่สาย ตุลาคม 2560 2561 13956