จำนวนประชากรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)

หน่วยบริการ ประจำเดือน พ.ศ. ปีงบประมาณ จำนวน
รพ.แม่สาย มีนาคม 2561 2561 13657
รพสต.บ้านฮ่องแฮ มีนาคม 2561 2561 748
รพสต.ผาฮี้ มีนาคม 2561 2561 520
รพสต.บ้านถ้ำ มีนาคม 2561 2561 1599
รพสต.โป่งงาม มีนาคม 2561 2561 3614
รพสต.บ้านด้าย มีนาคม 2561 2561 2850
รพสต.ผาหมี มีนาคม 2561 2561 821
รพสต.ศรีเมืองชุม มีนาคม 2561 2561 3393
รพสต.โป่งผา มีนาคม 2561 2561 5,830
รพสต.เกาะช้าง มีนาคม 2561 2561 6702
รพสต.ห้วยไคร้ มีนาคม 2561 2561 3803
รพสต.แม่สาย มีนาคม 2561 2561 14047