จำนวนประชากรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)

หน่วยบริการ ประจำเดือน พ.ศ. ปีงบประมาณ จำนวน
รพ.แม่สาย ธันวาคม 2561 2562 13669
รพสต.บ้านฮ่องแฮ ธันวาคม 2561 2562 742
รพสต.ผาฮี้ ธันวาคม 2561 2562 523
รพสต.บ้านถ้ำ ธันวาคม 2561 2562 1605
รพสต.โป่งงาม ธันวาคม 2561 2562 3598
รพสต.บ้านด้าย ธันวาคม 2561 2562 2808
รพสต.ผาหมี ธันวาคม 2561 2562 830
รพสต.ศรีเมืองชุม ธันวาคม 2561 2562 3367
รพสต.โป่งผา ธันวาคม 2561 2562 5904
รพสต.เกาะช้าง ธันวาคม 2561 2562 6674
รพสต.ห้วยไคร้ ธันวาคม 2561 2562 3752
รพสต.แม่สาย ธันวาคม 2561 2562 14088