จำนวนประชากรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)

หน่วยบริการ ประจำเดือน พ.ศ. ปีงบประมาณ จำนวน
รพ.แม่สาย กันยายน 2561 2561 13631
รพสต.บ้านฮ่องแฮ กันยายน 2561 2561 743
รพสต.ผาฮี้ กันยายน 2561 2561 521
รพสต.บ้านถ้ำ กันยายน 2561 2561 1600
รพสต.โป่งงาม กันยายน 2561 2561 3590
รพสต.บ้านด้าย กันยายน 2561 2561 2818
รพสต.ผาหมี กันยายน 2561 2561 827
รพสต.ศรีเมืองชุม กันยายน 2561 2561 3374
รพสต.โป่งผา กันยายน 2561 2561 5864
รพสต.เกาะช้าง กันยายน 2561 2561 6688
รพสต.ห้วยไคร้ กันยายน 2561 2561 3757
รพสต.แม่สาย กันยายน 2561 2561 14062