จำนวนประชากรผู้ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ(คืนสิทธิ)

หน่วยบริการ ประจำเดือน พ.ศ. ปีงบประมาณ จำนวน
รพ.แม่สาย ธันวาคม 2561 2562 21898
รพสต.บ้านฮ่องแฮ ธันวาคม 2561 2562 2
รพสต.ผาฮี้ ธันวาคม 2561 2562 222
รพสต.บ้านถ้ำ ธันวาคม 2561 2562 223
รพสต.โป่งงาม ธันวาคม 2561 2562 1444
รพสต.บ้านด้าย ธันวาคม 2561 2562 50
รพสต.ผาหมี ธันวาคม 2561 2562 563
รพสต.ศรีเมืองชุม ธันวาคม 2561 2562 713
รพสต.โป่งผา ธันวาคม 2561 2562 5560
รพสต.เกาะช้าง ธันวาคม 2561 2562 2075
รพสต.ห้วยไคร้ ธันวาคม 2561 2562 794
รพสต.แม่สาย ธันวาคม 2561 2562 7704