จำนวนประชากรผู้ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ(คืนสิทธิ)

หน่วยบริการ ประจำเดือน พ.ศ. ปีงบประมาณ จำนวน
รพ.แม่สาย ตุลาคม 2560 2561 22122
รพสต.บ้านฮ่องแฮ ตุลาคม 2560 2561 2
รพสต.ผาฮี้ ตุลาคม 2560 2561 223
รพสต.บ้านถ้ำ ตุลาคม 2560 2561 215
รพสต.โป่งงาม ตุลาคม 2560 2561 1384
รพสต.บ้านด้าย ตุลาคม 2560 2561 50
รพสต.ผาหมี ตุลาคม 2560 2561 563
รพสต.ศรีเมืองชุม ตุลาคม 2560 2561 701
รพสต.โป่งผา ตุลาคม 2560 2561 5440
รพสต.เกาะช้าง ตุลาคม 2560 2561 2075
รพสต.ห้วยไคร้ ตุลาคม 2560 2561 804
รพสต.แม่สาย ตุลาคม 2560 2561 7500