จำนวนประชากรผู้ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ(คืนสิทธิ)

หน่วยบริการ ประจำเดือน พ.ศ. ปีงบประมาณ จำนวน
รพ.แม่สาย มิถุนายน 2561 2561 22050
รพสต.บ้านฮ่องแฮ มิถุนายน 2561 2561 2
รพสต.ผาฮี้ มิถุนายน 2561 2561 225
รพสต.บ้านถ้ำ มิถุนายน 2561 2561 217
รพสต.โป่งงาม มิถุนายน 2561 2561 1447
รพสต.บ้านด้าย มิถุนายน 2561 2561 50
รพสต.ผาหมี มิถุนายน 2561 2561 572
รพสต.ศรีเมืองชุม มิถุนายน 2561 2561 714
รพสต.โป่งผา มิถุนายน 2561 2561 5563
รพสต.เกาะช้าง มิถุนายน 2561 2561 2095
รพสต.ห้วยไคร้ มิถุนายน 2561 2561 815
รพสต.แม่สาย มิถุนายน 2561 2561 7634