จำนวนประชากรผู้ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ(คืนสิทธิ)

หน่วยบริการ ประจำเดือน พ.ศ. ปีงบประมาณ จำนวน
รพ.แม่สาย มกราคม 2561 2561 22063
รพสต.บ้านฮ่องแฮ มกราคม 2561 2561 2
รพสต.ผาฮี้ มกราคม 2561 2561 225
รพสต.บ้านถ้ำ มกราคม 2561 2561 215
รพสต.โป่งงาม มกราคม 2561 2561 1413
รพสต.บ้านด้าย มกราคม 2561 2561 50
รพสต.ผาหมี มกราคม 2561 2561 568
รพสต.ศรีเมืองชุม มกราคม 2561 2561 709
รพสต.โป่งผา มกราคม 2561 2561 5496
รพสต.เกาะช้าง มกราคม 2561 2561 2080
รพสต.ห้วยไคร้ มกราคม 2561 2561 808
รพสต.แม่สาย มกราคม 2561 2561 7561