จำนวนประชากรผู้ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ(คืนสิทธิ)

หน่วยบริการ ประจำเดือน พ.ศ. ปีงบประมาณ จำนวน
รพ.แม่สาย ตุลาคม 2561 2561 21892
รพสต.บ้านฮ่องแฮ ตุลาคม 2561 2561 2
รพสต.ผาฮี้ ตุลาคม 2561 2561 224
รพสต.บ้านถ้ำ ตุลาคม 2561 2561 221
รพสต.โป่งงาม ตุลาคม 2561 2561 1425
รพสต.บ้านด้าย ตุลาคม 2561 2561 50
รพสต.ผาหมี ตุลาคม 2561 2561 562
รพสต.ศรีเมืองชุม ตุลาคม 2561 2561 708
รพสต.โป่งผา ตุลาคม 2561 2561 5520
รพสต.เกาะช้าง ตุลาคม 2561 2561 2075
รพสต.ห้วยไคร้ ตุลาคม 2561 2561 782
รพสต.แม่สาย ตุลาคม 2561 2561 7605