จำนวนประชากรผู้ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ(คืนสิทธิ)

หน่วยบริการ ประจำเดือน พ.ศ. ปีงบประมาณ จำนวน
รพสต.แม่สาย สิงหาคม 2560 2560 7453
รพสต.ห้วยไคร้ สิงหาคม 2560 2560 810
รพสต.เกาะช้าง สิงหาคม 2560 2560 2066
รพสต.โป่งผา สิงหาคม 2560 2560 5375
รพสต.ศรีเมืองชุม สิงหาคม 2560 2560 699
รพสต.ผาหมี สิงหาคม 2560 2560 561
รพสต.บ้านด้าย สิงหาคม 2560 2560 50
รพสต.โป่งงาม สิงหาคม 2560 2560 1364
รพสต.บ้านถ้ำ สิงหาคม 2560 2560 216
รพสต.ผาฮี้ สิงหาคม 2560 2560 223
รพสต.บ้านฮ่องแฮ สิงหาคม 2560 2560 2
รพ.แม่สาย สิงหาคม 2560 2560 22174