จำนวนประชากรผู้ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ(คืนสิทธิ)

หน่วยบริการ ประจำเดือน พ.ศ. ปีงบประมาณ จำนวน
รพ.แม่สาย มีนาคม 2561 2561 22021
รพสต.บ้านฮ่องแฮ มีนาคม 2561 2561 2
รพสต.ผาฮี้ มีนาคม 2561 2561 225
รพสต.บ้านถ้ำ มีนาคม 2561 2561 215
รพสต.โป่งงาม มีนาคม 2561 2561 1430
รพสต.บ้านด้าย มีนาคม 2561 2561 50
รพสต.ผาหมี มีนาคม 2561 2561 571
รพสต.ศรีเมืองชุม มีนาคม 2561 2561 714
รพสต.โป่งผา มีนาคม 2561 2561 5526
รพสต.เกาะช้าง มีนาคม 2561 2561 2084
รพสต.ห้วยไคร้ มีนาคม 2561 2561 812
รพสต.แม่สาย มีนาคม 2561 2561 7599