จำนวนประชากรผู้ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ(คืนสิทธิ)

หน่วยบริการ ประจำเดือน พ.ศ. ปีงบประมาณ จำนวน
รพ.แม่สาย เมษายน 2562 2562 21905
รพสต.บ้านฮ่องแฮ เมษายน 2562 2562 2
รพสต.ผาฮี้ เมษายน 2562 2562 222
รพสต.บ้านถ้ำ เมษายน 2562 2562 225
รพสต.โป่งงาม เมษายน 2562 2562 1467
รพสต.บ้านด้าย เมษายน 2562 2562 51
รพสต.ผาหมี เมษายน 2562 2562 566
รพสต.ศรีเมืองชุม เมษายน 2562 2562 716
รพสต.โป่งผา เมษายน 2562 2562 5611
รพสต.เกาะช้าง เมษายน 2562 2562 2088
รพสต.ห้วยไคร้ เมษายน 2562 2562 797
รพสต.แม่สาย เมษายน 2562 2562 7743