งานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลแม่สาย
      Tel.053-731300-1 ต่อ 1115
      สายตรง 053-734302 เวลา 8.00-16.00 น ทุกวันจันทร์-ศุกร์
      Email: maesaiins@gmail.com

   

   QR Code เข้าเว็บงานประกันสุขภาพ รพ.แม่สาย