จำนวนบุคลากรในโรงพยาบาลแม่สาย

จำนวนบุคลากรในโรงพยาบาลแม่สาย

จำนวนบุคลากรในโรงพยาบาลแม่สาย

  • ข้าราชการ 91 คน
  • พนักงานราชการทั่วไป 3 คน
  • ลูกจ้างประจำ 22 คน
  • ลูกจ้างชั่วคราว 168 คน
  • จ้างตำแหน่งตามวุฒิ  80  คน
  • จ้างตำแหน่งทั่วไป   88  คน

 

HRD, การจัดการทรัพยากรบุคคล

ใส่ความเห็น